top of page

Cookiebeleid

Cookiebeleid Leuvens Bio-fruit(sap)

Leuvens Bio-fruit(sap) hecht veel belang aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die het verwerkt. Met dit cookiebeleid (hierna “Cookiebeleid”) wenst Leuvens Bio-fruit(sap) duidelijk en transparant te zijn over wat er gebeurt als het uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, in dit geval wanneer Leuvens Bio-fruit(sap) cookies en sociale media plug-ins of andere soorten van traceringstechnologieën plaatst op uw apparaat.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt (www.leuvensbiofruitsap.be) (hierna de “Website”). Cookies helpen Leuvens Bio-fruit(sap) om verschillende dingen te doen, zoals het mogelijk maken van bepaalde functies op de website of het meten van hoe bezoekers zoals u de website gebruiken.

 WIE IS LEUVENS BIO-FRUIT(SAP) ?

“Leuvens Bio-fruit(sap) ” verwijst in dit Cookiebeleid naar:      

Leuven Bio-fruit(sap)

Holsbeeksesteenweg 237

3010 Kessel-Lo      
België
Ondernemingsnummer xxx          
RPR Leuven       
johan.alleman@hotmail.com
Leuvens Bio-fruit(sap) is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken (of – zoals de wet het noemt – “verwerken”) van uw persoonsgegevens.       

Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Leuvens Bio-fruit(sap) , dan kan u altijd contact opnemen met Leuvens Bio-fruit(sap) via het contactformulier op de Website of het e-mailadres johan.alleman@hotmail.com
Als u niet tevreden bent met de reactie van Leuvens Bio-fruit(sap) , kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.        
 

 


WELKE COOKIES GEBRUIKT LEUVENS BIO-FRUIT(SAP) EN WAAROM?         

Wanneer u de Website gebruikt, plaatsen wij de volgende cookies:

Naam cookie

Hoe lang een cookie op uw apparaat blijft staan (tenzij u het verwijdert)

Doel

PHPSESSID

Sessiecookie

Deze cookie bewaart informatie met betrekking tot de sessie van de gebruiker.

UseCookie

1 jaar levensduur

Deze cookie onthoudt jouw keuze in de cookiebanner.

_ga
_gat
_gid

2 jaar levensduur
1 minuut
1 dag

Dit zijn Google Analytics cookies die Leuvens Bio-fruit(sap) in staat stellen om te meten en te bepalen hoe u en andere bezoekers de Website gebruiken.

ml_Language

Sessiecookie

Deze cookie onthoudt jouw taalvoorkeur.


Leuvens Bio-fruit(sap) is verplicht PHPSESSID, UseCookie en ml_Language cookie te plaatsen. U kunt niet kiezen of Leuvens Bio-fruit(sap) deze cookies wel of niet gebruikt, omdat ze verplicht zijn voor de werking van de Website.
Voor de _ga, _gat en _gid cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig.
U kunt uw toestemming geven door op de betreffende knop in de cookiebanner te klikken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de in uw browser opgeslagen cookies te verwijderen. Meer informatie over hoe u dit kunt doen, vindt u op de websites van de betreffende browserfabrikanten:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies   
Safari: https://support.applcom/nl-be/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac 
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences   
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
 

 


WELKE SOCIALE MEDIA PLUG-INS GEBRUIKT LEUVENS BIO-FRUIT(SAP) EN WAAROM?      

Leuvens Bio-fruit(sap) gebruikt een Instagram plug-in om de afbeeldingen die zij deelde op Instagram te kunnen integreren op de Website. De Website bevat dus ingebedde elementen van Instagram. Het gaat om inhoud die bij Instagram opgeslagen is, maar die op, in of via de Website van Leuvens Bio-fruit(sap) wordt getoond. Instagram kan bijgevolg via de Website van Leuvens Bio-fruit(sap) persoonsgegevens van u verzamelen. Leuvens Bio-fruit(sap) heeft geen invloed op wat Instagram hiermee doet. Voor meer informatie over deze sociale media plug-in verwijst Leuvens Bio-fruit(sap) naar het privacy- en cookiebeleid van Instagram.
Voor deze sociale media plug-in heeft Leuvens Bio-fruit(sap) uw voorafgaande toestemming nodig.
U kunt uw toestemming geven door op de betreffende knop in de cookiebanner te klikken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door onder de Instagram-feed onderaan de Website te klikken op ‘Ik wens geen ingevoegde content uit sociale media te zien’. Merk echter wel op dat u bepaalde inhoud van de Website niet zal kunnen zien wanneer u geen toestemming geeft voor deze sociale media plug-in.
 

 


MET WIE DEELT LEUVENS BIO-FRUIT(SAP) UW PERSOONSGEGEVENS?

Leuvens Bio-fruit(sap) deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met de volgende categorieën van ontvangers:

  • financiële instellingen, betalingsdienstaanbieders of betalingsinitiatiedienstaanbieders die hen in staat stellen uw betaling te verwerken;

  • onderaannemers van Leuvens Bio-fruit(sap) met wie zij een overeenkomst heeft en die hen helpen de Website, de webshop en de daarbij horende functionaliteiten ter beschikking te stellen, zoals IT dienstverleners;

Leuvens Bio-fruit(sap) deelt uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier met andere ontvangers dan deze vermeld hierboven zonder uw expliciete toestemming hiervoor. Merk echter op dat als u de sociale media van Leuvens Bio-fruit(sap) gebruikt, als u toestemt met de weergave van inhoud uit sociale media op de Website uw persoonsgegevens ook verwerkt worden door deze sociale mediaproviders. 
Leuvens Bio-fruit(sap) heeft het voornemen uw persoonsgegevens enkel te verwerken in de Europese Economische Ruimte.   

 HOE LANG BEWAART LEUVENS BIO-FRUIT(SAP) UW PERSOONSGEGEVENS?

Wat betreft de statistische cookies worden uw persoonsgegevens alleen verwerkt op het eerste moment van verzameling. Daarna maakt Leuvens Bio-fruit(sap) onmiddellijk gebruik van de anonimiseringsfuncties van Google Analytics om ervoor te zorgen dat alle informatie die via cookies wordt verzameld, wordt geanonimiseerd.
Houd er echter rekening mee dat de _ga, _gat en _gid cookie op uw apparaat blijven gedurende de gehele aangegeven levensduur (tenzij u ze handmatig verwijdert). Elke keer dat u de Website bezoekt, worden deze cookies opnieuw verzameld.
Wat betreft de Instagram plug-in worden uw persoonsgegevens verwerkt tot zolang u uw toestemming intrekt door onder de Instagram-feed onderaan de Website te klikken op ‘Ik wens geen ingevoegde content uit sociale media te zien’.

 WAT DOEN WIJ OM UW PERSOONSGEGEVENS VEILIG TE BEWAREN?    

Zoals eerder uitgelegd, is de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle gegevens die Leuvens Bio-fruit(sap) verwerkt zeer belangrijk voor Leuvens Bio-fruit(sap) . Leuvens Bio-fruit(sap) heeft ook technische, organisatorische en contractuele maatregelen om ervoor te zorgen dat onze infrastructuur, systemen, toepassingen, gebouwen en processen veilig zijn en blijven. Zie hierover meer in het Privacybeleid: https://leuvensbiofruitsap.be/Privacybeleid.
 

 


WELKE RECHTEN HEEFT U MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?       

Wanneer Leuvens Bio-fruit(sap) uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, geniet u het recht op toegang, correctie, wissen, gegevensoverdraagbaarheid en beperking van en verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Merk echter op dat wanneer het persoonsgegevens betreft die via cookies worden verwerkt, wij deze onmiddellijk anonimiseren. Wij verwerken geen persoonsgegevens meer, dus er kunnen geen rechten meer worden verleend. Lees meer over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens in het Privacybeleid: https://leuvensbiofruitsap.be/Privacybeleid
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Leuvens Bio-fruit(sap) , kunt u altijd contact met Leuvens Bio-fruit(sap) opnemen via het online contactformulier of via johan.alleman@hotmail.com. Als u niet tevreden bent met Leuvens Bio-fruit(sap) ’s antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, namelijk de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

bottom of page